4 Tháng Bảy, 2018
Tờ rơi

Tờ rơi – Tờ gấp

TỜ RƠITờ rơi hay còn flyer là một trong những công cụ truyền bá thông tin sản phẩm hoặc thông điệp tới cộng đồng theo cách […]
4 Tháng Bảy, 2018
Brochure

Brochure

Brochure là loại ấn phẩm quảng cáo thường được thấy duới như cuốn sách mỏng. Để tiếp thị và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,… đến […]